Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Data publikacji strony internetowej: 2022-07-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-04
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności prosimy o kontakt z redaktorem Biuletynu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: barbara.paszkiewicz@gdansk.gda.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem mzon@gdansk.gda.pl.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub elementu tej strony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dostępny jest w „Raporcie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego”.

Informacje

Liczba wyświetleń: 171
Utworzono dnia: 04.09.2022

Historia publikacji

  • 04.09.2022 22:24, Barbara Paszkiewicz
    Dodanie dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP