Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Uzyskanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm (jednolite, białe tło)
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby powyżej 18 roku życia (do wglądu)
 • kopia ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok sądu

UWAGA!

Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie od orzeczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumentację należy składać w punkcie przyjęć wniosków lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w:
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Legitymację należy odebrać osobiście.

OPŁATY

Za wydanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością opłata nie jest pobierana.

Uwaga!
Za wydanie duplikatu legitymacji osoby z niepełnosprawnością pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za duplikat legitymacji osoby z niepełnosprawnością na wskazane konto: 86 1240 1268 1111 0010 5863 8254 (tytułem opłaty za wydanie duplikatu legitymacji. Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Legitymacje wydane przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony i nie ma obowiązku ich wymiany
 2. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:
  ​* 5 lat - w przypadku osób poniżej 16 roku życia
  * 10 lat - w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia
  * w przypadku osób powyżej 60 roku życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do jej wydania, bez ograniczenia 10 lat ważności
 3. W przypadku gdy upłyną termin ważności legitymacji przed upływem terminu ważności orzeczenia osoba zainteresowana składa ponowny wniosek o wydanie legitymacji przedstawiając do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 2. Art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 3865
Utworzono dnia: 09.08.2022
Dokument wprowadził:
Barbara Paszkiewicz
Dokument opublikował:
Barbara Paszkiewicz

Historia publikacji

 • 21.11.2022 20:20, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Uzyskanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością
 • 04.11.2022 23:29, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Uzyskanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością
 • 16.08.2022 11:47, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Uzyskanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością